Chất khử ion – hạt ion EDM
1 bịch = 5 lít ~ 3.8kg
1 thùng = 25 lít ~ 19kg

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

0987 789 128