1. Tùy vào từng sản phẩm và nhu cầu khách hàng Endmill sẽ có chính sách hỗ trợ khác nhau.
  2. Quý khách đặt đơn hàng từ 10.000.000 đồng có nhu cầu hỗ trợ thử nghiệm kết quả sản phẩm, Quý khách vui lòng liên hệ với nhân viên phụ khách đơn hàng để được hỗ trợ cụ thể.