DÂY MOLIPDEN CHO MÁY CẮT DÂY TRUNG QUỐC

Thương Hiệu: Sword brand
Kích thước: 0.18mm
Chiều dài: 2000m
Giá: liên hệ

0987 789 128