Nắp chụp nước cho máy cắt dây F213 6.5mm dùng cho máy cắt dây EDM

0987 789 128