Miếng tiếp điện F006 (24*12*4 mm) – ENDMILL

0987 789 128