Miếng tiếp điện S010 (4.8*40*20 mm) – ENDMILL

0987 789 128